คำสั่งแสดงสัญลักษณ์พิเศษต่างๆ

Math Symbols Supported by HTML

กลับหน้าแรก

คำสั่งแสดงสัญลักษณ์พิเศษต่างๆ

สัญลักษณ์พิเศษบางตัวเช่น เครื่องหมายมากว่า (>) หรือ เครื่องหมายน้อยกว่า (<) ซึ่งเครื่องหมายเหล่านี้ใช้ในภาษา HTML ด้วยทำให้ตัวอักษรที่อยู่ในเครื่องหมายเหล่านี้กลายเป็น Tag หมด หรือเครื่องหมายที่ไม่มีบนคีบอร์ด แต่ถ้าเราต้องการแสดงเครื่องหมายเหล่านี้เราต้องใช้ Entity Name แทน ตามแบบด้านล่าง

Character
Entity Number
Entity Name
Description
&#8704;
&forall;
for all
&#8706;
&part;
part
&#8707;
&exist;
exists
&#8709;
&empty;
empty
&#8711;
&nabla;
nabla
&#8712;
&isin;
isin
&#8713;
&notin;
notin
&#8715;
&ni;
ni
&#8719;
&prod;
prod
&#8721;
&sum;
sum
&#8722;
&minus;
minus
&#8727;
&lowast;
lowast
&#8730;
&radic;
square root
&#8733;
&prop;
proportional to
&#8734;
&infin;
infinity
&#8736;
&ang;
angle
&#8743;
&and;
and
&#8744;
&or;
or
&#8745;
&cap;
cap
&#8746;
&cup;
cup
&#8747;
&int;
integral
&#8756;
&there4;
therefore
&#8764;
&sim;
similar to
&#8773;
&cong;
congruent to
&#8776;
&asymp;
almost equal
&#8800;
&ne;
not equal
&#8801;
&equiv;
equivalent
&#8804;
&le;
less or equal
&#8805;
&ge;
greater or equal
&#8834;
&sub;
subset of
&#8835;
&sup;
superset of
&#8836;
&nsub;
not subset of
&#8838;
&sube;
subset or equal
&#8839;
&supe;
superset or equal
&#8853;
&oplus;
circled plus
&#8855;
&otimes;
cirled times
&#8869;
&perp;
perpendicular
&#8901;
&sdot;
dot operator

Greek Letters Supported by HTML

Character
Entity Number
Entity Name
Description
Α
&#913;
&Alpha;
Alpha
Β
&#914;
&Beta;
Beta
Γ
&#915;
&Gamma;
Gamma
Δ
&#916;
&Delta;
Delta
Ε
&#917;
&Epsilon;
Epsilon
Ζ
&#918;
&Zeta;
Zeta
Η
&#919;
&Eta;
Eta
Θ
&#920;
&Theta;
Theta
Ι
&#921;
&Iota;
Iota
Κ
&#922;
&Kappa;
Kappa
Λ
&#923;
&Lambda;
Lambda
Μ
&#924;
&Mu;
Mu
Ν
&#925;
&Nu;
Nu
Ξ
&#926;
&Xi;
Xi
Ο
&#927;
&Omicron;
Omicron
Π
&#928;
&Pi;
Pi
Ρ
&#929;
&Rho;
Rho

undefined

Sigmaf
Σ
&#931;
&Sigma;
Sigma
Τ
&#932;
&Tau;
Tau
Υ
&#933;
&Upsilon;
Upsilon
Φ
&#934;
&Phi;
Phi
Χ
&#935;
&Chi;
Chi
Ψ
&#936;
&Psi;
Psi
Ω
&#937;
&Omega;
Omega
α
&#945;
&alpha;
alpha
β
&#946;
&beta;
beta
γ
&#947;
&gamma;
gamma
δ
&#948;
&delta;
delta
ε
&#949;
&epsilon;
epsilon
ζ
&#950;
&zeta;
zeta
η
&#951;
&eta;
eta
θ
&#952;
&theta;
theta
ι
&#953;
&iota;
iota
κ
&#954;
&kappa;
kappa
λ
&#955;
&lambda;
lambda
μ
&#956;
&mu;
mu
ν
&#957;
&nu;
nu
ξ
&#958;
&xi;
xi
ο
&#959;
&omicron;
omicron
π
&#960;
&pi;
pi
ρ
&#961;
&rho;
rho
ς
&#962;
&sigmaf;
sigmaf
σ
&#963;
&sigma;
sigma
τ
&#964;
&tau;
tau
υ
&#965;
&upsilon;
upsilon
φ
&#966;
&phi;
phi
χ
&#967;
&chi;
chi
ψ
&#968;
&psi;
psi
ω
&#969;
&omega;
omega
ϑ
&#977;
&thetasym;
theta symbol
ϒ
&#978;
&upsih;
upsilon symbol
ϖ
&#982;
&piv;
pi symbol

Other Entities Supported by HTML

Character
Entity Number
Entity Name
Description
Œ
&#338;
&OElig;
capital ligature OE
œ
&#339;
&oelig;
small ligature oe
Š
&#352;
&Scaron;
capital S with caron
š
&#353;
&scaron;
small S with caron
Ÿ
&#376;
&Yuml;
capital Y with diaeres
ƒ
&#402;
&fnof;
f with hook
ˆ
&#710;
&circ;
modifier letter circumflex accent
˜
&#732;
&tilde;
small tilde
&#8194;
&ensp;
en space
&#8195;
&emsp;
em space
&#8201;
&thinsp;
thin space
&#8204;
&zwnj;
zero width non-joiner
&#8205;
&zwj;
zero width joiner
&#8206;
&lrm;
left-to-right mark
&#8207;
&rlm;
right-to-left mark
&#8211;
&ndash;
en dash
&#8212;
&mdash;
em dash
'
&#8216;
&lsquo;
left single quotation mark
'
&#8217;
&rsquo;
right single quotation mark
&#8218;
&sbquo;
single low-9 quotation mark
"
&#8220;
&ldquo;
left double quotation mark
"
&#8221;
&rdquo;
right double quotation mark
&#8222;
&bdquo;
double low-9 quotation mark
&#8224;
&dagger;
dagger
&#8225;
&Dagger;
double dagger
&#8226;
&bull;
bullet
&#8230;
&hellip;
horizontal ellipsis
&#8240;
&permil;
per mille 
&#8242;
&prime;
minutes
&#8243;
&Prime;
seconds
&#8249;
&lsaquo;
single left angle quotation
&#8250;
&rsaquo;
single right angle quotation
&#8254;
&oline;
overline
&#8364;
&euro;
euro
&#8482;
&trade;
trademark
&#8592;
&larr;
left arrow
&#8593;
&uarr;
up arrow
&#8594;
&rarr;
right arrow
&#8595;
&darr;
down arrow
&#8596;
&harr;
left right arrow
&#8629;
&crarr;
carriage return arrow
&#8968;
&lceil;
left ceiling
&#8969;
&rceil;
right ceiling
&#8970;
&lfloor;
left floor
&#8971;
&rfloor;
right floor
&#9674;
&loz;
lozenge
&#9824;
&spades;
spade
&#9827;
&clubs;
club
&#9829;
&hearts;
heart
&#9830;
&diams;
diamond


 
;