คำสั่งกำหนดตัวอักษร

คำสั่งกำหนดตัวอักษร

 

กลับหน้าแรก

 

    ตัวเอียง ตัวหนา หรือแบบอักษรแบบต่างนั้นมีเพื่อให้เราอ่านบทความได้ง่ายขึ้น หรือเป็นการเน้นคำ ซึ่งในบทนี้เราจะมาดูกันว่ามีคำสั่งอะไรบ้าง

    1.คำสั่งที่ใช้ในการจัดลักษณะตัวอักษร
    ในหัวข้อนี้จะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบทั่วไปเช่นตัวเอียง ตัวหนา

    คำสั่งเราจะแบ่งได้เป็น 2 พวกดังนี้

    1.แบ่งตามลักษณะที่ปรากฏ เช่นตัวเอียง ตัวหนา

<B>                ตัวอักษรแบบตัวหนา (bold)
<I>                 ตัวอักษรแบบตัวเอน (italic)
<S>                 ตัวอักษรแบบตัวขีดฆ่า (strike)
<Sub> ตัวอักษรแบบตัวห้อย (subscripted)
<Sup> ตัวอักษรแบบตัวยก (superscripted)
<U>                ตัวอักษรแบบขีดเส้นใต้ (underline)


    2.แบ่งตามการใช้งาน เช่น ใช้กับคำพูดหรือวลี ใช้กับข้อความที่สำคัญมาก

<Em>              ใช้เน้นข้อความ คำพูดหรือวลี (emphasized)
<Stong>         ใช้เน้นข้อความที่สำคัญมากๆ (strong)
<Ins>             ใช้เน้นข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม (inserted)
<Del>             ใช้บอกว่าข้อความนี้ถูกลบไปแล้ว (deleted)
<Code>          ใช้บอกว่าข้อความที่เป็นโปรแกรม (computer code)
<Address>     ใช้บอกว่าข้อความที่เป็นที่อยู่ (computer code)


    ซึ่งจริงแล้วนั้น ผลลัพธ์ออกมาก็เหมือนกัน เช่น B ให้ผลลัพธ์เหมือนกับ Strong เราจะเลือกใช้แบบใดก็ได้ แต่เราแยกเพื่อความสะดวกในการใช้งานมากกว่า

    คำสั่งที่ทำให้รูปแบบตัวอักษรใน soure code เหมือนกับที่แสดงผล
    Pre tag จะมีประโยชน์มากในการที่เราจะแสดงบทความที่มีเนื้อหามาก หรือ คัดลอกเนื้อหาจากที่อื่นมาทำให้เราไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ด้วยคำสั่ง br และใช้ในการแสดง source code ได้ดีอีกด้วย

    รูปแบบของ Pre tag

<pre> ..... </pre>

 
;