ส่งข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มาให้คุณทางอีเมล์

ในบทเรียนที่แล้ว เราได้ทดลองสร้างปุ่มเพื่อ ส่งข้อมูล และปุ่ม ลบพิมพ์ใหม่ กันแล้ว แต่ยังไม่มีการส่งข้อมูลออกไปจริง ๆ ... ในบทที่ 32 นี้ คุณจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการ ส่งข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มาให้คุณทางอีเมล์โดย ไม่จำเป็นต้องใช้ CGI Script แต่อย่างใด เพียงให้คุณเพิ่ม element METHOD="POS"   ACTION="mailto:your@email" และ ENCTYPE="text/plain" เข้าไปในแท็ก <FORM> เท่านั้นครับ ซึ่งในตัวอย่างนี้ข้อมูลจะถูกส่งออกไปทางอีเมล์ มาที่ นายทะเบียนครับ ดังนั้นเวลาคุณจะนำไปใช้ จะต้องเปลี่ยน your@email ให้เป็นที่อยู่อีเมล์ของคุณด้วย มิฉะนั้น คุณก็จะไม่ได้รับข้อมูลใด ๆ จากแบบสอบถามนี้


<FORM METHOD="POST" ACTION="mailto:your@email" ENCTYPE="text/plain">
      Name: ชื่อ-นามสกุล<BR> <INPUT TYPE="text" NAME="name" SIZE="30"><BR>
      E-mail: ที่อยู่อีเมล์ของคุณ<BR> <INPUT TYPE="text" NAME="email" SIZE="30"><BR>
      คำแนะนำ/เสนอแนะ/ติชม: (เพื่อการปรับปรุงเว็บไซท์ครั้งต่อไป)<BR>
      <TEXTAREA NAME="comment" COLS="50" ROWS="5" WRAP="virtual"></textarea><P>
      <INPUT TYPE="submit" VALUE="ส่งข้อมูล">
      <INPUT TYPE="reset" VALUE="ลบพิมพ์ใหม่">
</FORM>
ผลลัพธ์ที่ได้
Top of Form
Name : ชื่อ-นามสกุล

E-mail : ที่อยู่อีเมล์ของคุณ

คำแนะนำ/เสนอแนะ/ติชม: (เพื่อการปรับปรุงเว็บไซท์ครั้งต่อไป)
Bottom of Form
อธิบายคำสั่ง
METHOD="POST"
กำหนดให้ Server นำข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามไปประมวลผลทีละบรรทัด
ACTION="mailto:your@email"
จากนั้นให้ส่งข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว ไปยังอีเมล์ที่กำหนด
ENCTYPE="text/plain"
โดยส่งไปในรูปแบบของตัวอักษรที่สามารถเปิดอ่านได้ทันที
 
;