การใส่เพลงประกอบในเว็บเพจ

แบบที่ 1 สำหรับ Internet Explorer
<HTML>
<HEAD>
    <TITLE> นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
   
<BGSOUND SRC="nice.mid" LOOP="Infinite">

</BODY>
</HTML>
แบบที่ 2 สำหรับ Netscape Nevigator
<HTML>
<HEAD>
    <TITLE> นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
   
<EMBED SRC="nice.mid" HIDDEN="True" AUTOSTART="Yes" LOOP="True">

</BODY>
</HTML>
ผลลัพธ์ที่ได้
ตามตัวอย่างนี้ ท่านจะได้ยินเพลงบรรเลงสั้นๆ ที่ผมชื่นชอบมากที่สุด ครับ
อธิบายคำสั่ง
แบบที่ 1 MS
BACKGROUND
เป็นแท็กคำสั่งเพื่อบอกให้เบราส์เซอร์รู้ว่าจะต้องดาวน์โหลดเพลงมาบรรเลงประกอบหน้าเว็บเพจ
SRC="ชื่อเพลง"
เป็นการกำหนดแหล่งที่เก็บและชื่อเพลงที่ต้องการให้เบราส์เซอร์ดาวน์โหลดมาบรรเลง
LOOP="infinite"
เป็นการกำหนดให้เบราส์เซอร์เล่นเพลงไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ต้องการให้ลบข้อความนี้ออกไปครับ
แบบที่ 2 NS
EMBED
เป็นแท็กคำสั่งเพื่อบอกให้เบราส์เซอร์รู้ว่าจะต้องดาวน์โหลดเพลงมาบรรเลงประกอบหน้าเว็บเพจ
SRC="ชื่อเพลง"
เป็นการกำหนดแหล่งที่เก็บและชื่อเพลงที่ต้องการให้เบราส์เซอร์ดาวน์โหลดมาบรรเลง
HIDDEN="True"
เป็นการกำหนดให้เบราส์เซอร์เล่นเพลงโดยซ่อนปุ่มควบคุมการเล่นเพลง
AUTOSTART="Yes"
เป็นการกำหนดให้เบราส์เซอร์เล่นเพลงโดยอัตโนมัติ (ทันทีที่ดาวน์โหลดเสร็จ)
LOOP="True"
เป็นการกำหนดให้เบราส์เซอร์เล่นเพลงไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ต้องการให้ลบข้อความนี้ออกไปครับ
 
;